Kerja Kosong Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) 

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia bagi mengisi kekosongan jawatan di Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) seperti berikut:

1. Manager, Compliance & Enforcement
2. Manager, IT Security & Governance
3. Senior Executive, Internal Audit

MUAT TURUN SYARAT KELAYAKAN
Dan permohonan online

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) ( “KWAP”) atau Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) telah ditubuhkan pada 1 Mac 2007 di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) menggantikan Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen dimansuhkan 1991 (Akta 454).

Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991 (Akta 454) telah digubal untuk membantu Kerajaan Persekutuan dalam membiayai liabiliti pencen. Dengan pembuatan Akta ini, Kumpulan Wang Amanah Pencen telah ditubuhkan pada 1 Jun 1991 dengan geran pelancaran sebanyak RM500 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Kumpulan Wang Amanah Pencen ditadbir oleh Majlis Kumpulan Wang Amanah Pencen dengan Akauntan Negara Malaysia bertanggungjawab untuk hari itu dengan pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Kumpulan Wang Amanah Pencen hari.

Dengan penubuhan KWAP, semua kuasa, fungsi, aktiviti, aset dan liabiliti Kumpulan Wang Amanah Pencen diambil alih sepenuhnya oleh KWAP.

Tarikh Tutup Permohonan: 28 September 2016

Saja_small

Advertisements